prace domowe dla uczniów klasy 3c gimnazjum w II semstrze

prace domowe II semestr klasy 3d 3e
Materiadla SzkoFutura Biznes
Kurs przeznaczony dla nauczycieli uczestniczacych w projekcie Komputer dla Ucznia, w listopadzie i grudniu 2008r.