Tu umieszczamy kursy dla wszystkich odwiedzajacych :)

Podane sa tu linki do waznych otwartych zasobow edukacyjnych, z ktorych mozemy korzystac.

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational Resources, OER) definiowane są jako te materiały, które są publicznie dostępne w internecie (bez kontroli dostępu), opublikowane wraz z prawem do dalszego wykorzystania (w tym celu zalecane jest stosowanie tzw. wolnych licencji) i najczęściej rozwijane są w otwarty sposób (z możliwością udziału beneficjentów w procesie redakcyjnym).