Kurs przeznaczony dla uczniów uczestniczących w kole matematycznym