Spotkanie grupy uzdolnionych uczniów, którzy przychodzą na zajęcia SKT

Grafika komputerowa sem I

III semestr LO
Ogłoszenia dla rady pedagogicznej XIV LO i 13 GIM